U 2019. novi Zakon o slatkovodnom ribarstvu usklađen sa EU regulativama

Federalna vlada usvojila je informaciju o primjeni Zakona o slatkovodnom ribarstvu u vezi sa zaštitom, očuvanjem i unaprjeđenjem autohtonih i endemionih populacija salmonidnih vrsta riba na ribolovnom području sliva rijeke Neretve. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede…

Handžar: Ribarstvo može biti budućnost bh. izvoza

Uzgoj ribe je jedna od najperspektivnijih grana privrede u BiH, ali država ništa ne radi na tome da razvije ovaj sektor, tvrdi za bh. novinsku agenciju Patria (NAP) predsjednik Grupacije ribara u Federaciji BiH Dževad Handžar. Objašnjava…