Skupština TK danas razmatra Prijedlog budžeta za narednu godinu

Skupština Tuzlanskog kantona danas će razmatrati Prijedlog budžeta  ovog kantona za narednu godinu. Također, bit će razmatran i Zakon o izvršenju budžeta TK za narednu godinu. Na dnevnom redu je i prijedlog Zakona o javno-privatnom…

Vijeće ministara BiH danas o pitanjima sukcesije bivše SFRJ

Vijeće ministara BiH danas će razmatrati Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih osoba i imenovanih dužnosnika u institucijama Bosne i…