Istraživanje: Utvrđena veza između marihuane i psihoze

Prema najnovijim istraživanjima, kod ljudi koji svakodnevno koriste marihuanu postoji tri puta veća vjerovatnoća da će doći do razvoja psihotičnih poremećaja u odnosu na one koji je ne koriste. Legalizacija marihuane, kako za medicinsku, tako…

Istraživači pronašli vezu između pušenja i psihotičnih poremećaja

Rezultati dvije nove studije pokazali su da psihozu ne izaziva samo marihuana, već i cigarete. Studije su objavljene u časopisima Acta Psychiatrica Scandinavica i The British Journal of Psychiatry. Na osnovu rezultata istraživanja utvrđena je povezanost psihoze sa…