Test psihijatra iz 1935. otkriva našu skrivenu ličnost

Test koji je još 1935. godine kreirao mađarski psihijatar Leopold Szondi ovih se dana počeo širiti društvenim mrežama. Test, prema Szondiju, otkriva kakve smo uistinu osobe. Sastoji se od 48 fotografija psihijatrijskih bolesnika, svrstanih u…