Jeste li realni, emotivni ili sposobni vidi se po prstima

Ljudi kojima je prstenjak duži od kažiprsta su šarmantni, ako je kažiprst duži onda su autoritativni, no ako su slične dužine tada to ukazuje na veliko srce i empatiju Poput datuma rođenja, otisci prstiju, dlanova,…