BiH: Osigurana dva miliona dolara za suzbijanje trgovine ljudima

 Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) izdvaja dodatnih dva miliona dolara za pomoć vlastima Bosne i Hercegovine za suzbijanje trgovine ljudima, najavila je danas direktorica Misije USAID-a u BiH Nancy J. Eslick. Ovo izdvajanje će…

Nova prilika za bolje obrazovanje u Bosni i Hercegovini

Velikom stručnom konferencijom, održanom u virtualnom okruženju, Agencija je najavila seriju TIMSS2019 tematskih radionica koje će održavati sve do kraja 2. mjeseca 2021.godine. Stručna online konferencija Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u prvi…