Formirano Udruženje ginekologa i perinatologa TK

Uz prisustvo 40 ginekologa iz javnog i privatnog sektora zdravstvene zaštite, u Srebreniku, 4. marta 2016. godine formirano je Udruženje ginekologa i perinatologa TK. Usvajanjem akta izabrano je rukovodstvo ovog Udruženja, a za predsjenika imenovana…