Procjene stručnjaka: Do 2040. godine 642 miliona osoba sa dijabetesom

U Sarajevu je u organizaciji Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS održan drugi simpozij o potrebi prevencije kardiovaskularnih bolesti. Tokom simpozija predstavljeni su značajni nalazi vezani za metode prevencije moždanog udara…