Francuska posatvlja starosnu granicu za pristanak na seks na 15 godina

Francuska vlada želi postaviti starosnu granicu za pristanak na seksualni odnos na 15 godina i olakšati kažnjavanje seksualnog zlostavljanja djece, usred sve većeg pritiska javnosti i vala svjedočenja na internetu o silovanjima i drugom seksualnom…