IMTEC vas poziva na prezentaciju sigurnosnih rješenja

Živimo u vremenu kada su cyber napadi sve učestaliji, a  potreba za adekvatnim sigurnosnim rješenjem sve je veća. IMTEC Vas poziva na prezentacijski event sigurnosnih rješenja Fortinet i Bitdefender. Prezentacija će biti održana 7. jula…

Principi za izmjene Ustava BiH prezentirani Rektoratu Univerziteta u Tuzli

Predstavnici Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), Hrvatskog narodnog vijeća (HNV) BiH, Srpskog građanskog vijeća (SGV) i Foruma parlamenatarca BiH 1990 prezentirali su Principe za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine rektorici, prorektorima i generalnoj sekretarki Univerziteta…