Podrška povratku izbjeglih i raseljenih osoba

Vlada TK je danas usvojila Informaciju o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2016. godini. U okviru podrške povratku u 2016. godini, Vlada je putem…

Novčana sredstva za podršku održivom povratku u TK

Prema Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za podršku povratku prognanih osoba, Vlada TK je dala saglasnosti na sedam odluka o odobravanju sredstava koje je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku…

Za podršku povratku iz Budžeta TK 182.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na izbor korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica”. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu planirane su 182.000,00…

Prva grupa bh. hadžija danas se vraća u domovinu

Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine poletjet će danas s aerodroma u Džedi u 11.45 sati, a njihov dolazak na Međunarodni aerodrom Sarajevo planiran je u 16.10 sati.   Tokom naredna tri dana, bosanske…