Gubi se i pada vam kućni Wi-Fi – uradite ovo

Jedno malo podešavanje moglo bi da vam riješi gotovo sve Wi-Fi probleme. Ako živite u gusto naseljenom dijelu grada, ako svi oko vas koriste Wi-Fi rutere vaša internet veza mogla bi biti spora ili zagušena…