Odobren novac za penzionisanje 44 zenička radnika

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj telefonski održanoj sjednici donijela Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za uplatu doprinosa za…

Mirni protest policajaca ispred sjedišta Federalnog parlamenta

Više od stotinu policajaca okupilo se na mirni protest ispred sjedišta Federalnog parlamenta u Sarajevu, nezadovoljnih prijedlogom novog federalnog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, najavljenom kao prva tačka dnevnog reda za današnju vanrednu sjednicu…

Za penzionisanje zaposlenika u FBiH 500.000 KM

Federalna vlada usvojila je Program utroška dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika,…