U januaru prikupljen 621 milion KM indirektnih poreza

U januaru 2019. godine prikupljen je 621 milion KM indirektnih poreza što je za 53 miliona KM ili 9,33 posto više u odnosu na januar 2018. godine kada su prikupljeni indirektni porezi iznosili 568 miliona…

Slijedi li povećanje stope PDV-a u Bosni i Hercegovini?

Pred novim sazivom Parlamenta BiH je da razmotri i usvoji novi Zakon o PDV. Uprava za indirektno oprezivanje ranije je izradila prednacrt, koji je usvojen na Upravnom odboru. Provjerili smo šta piše u prednacrtu, ali…

Uskoro povećanje PDV-a sa 17 na 19 posto?

Novi zakon o PDV-u urađen je prije nekoliko mjeseci i dostavljen UO Uprave za indirektno oporezivanje. Da li će stopa PDV-a biti povećana u ovoj instituciji nam nisu rekli. Iz RS-a su u aprilu predlagali…