Šta donosi novi zakon o PDV-u?

U maju ove godine Nacrt Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) dostavljen je nadležnim komisijama Federalnog parlamenta i Narodne skupštine RS na konsultacije. Nakon što daju svoje mišljenje Nacrt zakona će biti razmatran na…

U januaru prikupljen 621 milion KM indirektnih poreza

U januaru 2019. godine prikupljen je 621 milion KM indirektnih poreza što je za 53 miliona KM ili 9,33 posto više u odnosu na januar 2018. godine kada su prikupljeni indirektni porezi iznosili 568 miliona…