Signali koji ukazuju da vam je partner nevjeran

Znakovi za uzbunu, svi oni koji su prekinuli veze ili brakove znaju da postoje određeni znaci koji ukazuju na to da partneri nisu zadovoljni situacijom u kojoj se nalaze. Kada saznate da se vaš partner…