Parlament BiH: Upućen Prijedlog zakona za ukidanje RTV takse

Klub zastupnika SDS-a u Zastupničkom domu dostavio je Parlamentarnoj skupštini BiH Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu BiH, kojim je predviđeno ukidanje RTV takse. U prijedlogu koji potpisuju Mladen Bosić, Aleksandra Pandurević,…