Otvoreni brak: Šta ta odluka zapravo unosi u vaše odnose?

Brak danas više nije ono što je bio. U historijskom smislu, bio je to, prije svega, ekonomski aranžman, u okviru kojega su parovi ulazili u cjeloživotnu vezu prvenstveno radi odgajanja djece i održavanja porodične imovine.…