Formiran Savjet za osobe sa invaliditetom na području grada Tuzle

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, formirao je krajem 2020. godine Savjet za osobe sa invaliditetom na području grada Tuzle, koji će djelovati kao stručno, savjetodavno, interresorno i radno tijelo gradonačelnika Grada Tuzle. Savjet ima sedam članova,…

Doprinos osoba s invaliditetom inkluziji u BiH

Švedska organizacija MyRight-Empowers people with disabilities u saradnji sa pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz Bijeljine, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle 23. i 24. juna na Ilidži organizuje završnu konferenciju projekta “Konkretna inkluzija osoba…

Vlada TK usvojila Akcioni plan zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom usvaja Akcioni plan zapošljavanja osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona. Inicijativa za pokretanje aktivnosti za izradu ovog Akcionog plana je nastala kao rezultat aktivnosti provedenih u okviru projekta Najbolji…