MUP TK-a i OSCE održali edukaciju za policijske službenike

Tema edukacije bila je “Najčešći oblici koruptivnih krivičnih djela u okviru postupanja policijskih službenika pred sudom”. U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini Regionalni ured Tuzla i Kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona, dana 12.6.2023.godine…

ODIHR izrazio zabrinutost zbog izmjena Krivičnog zakona RS

Kao odgovor na nedavno donošenje nacrta izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske, Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHIR) izrazio je zabrinutost u pogledu njihove usklađenosti s pravom na slobodu izražavanja. U…