Pripadnici Oružanih snaga BiH zadužuju nove terenske uniforme

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine počeli su da zadužuju novu terensku uniformu kvalitetnog platna i originalne maskirne šeme sa karakteristikama bosanskohercegovačkog okruženja, javlja Anadolu. Predmetna aktivnost realizira se u okviru desetogodišnjeg projekta obnavljanja kompleta…

Oružane snage BiH dobile milionsku donaciju njemačke vlade

Tehnički sporazum između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, na osnovu kojeg Vlada SR Njemačke dodjeljuje finansijsku pomoć za infrastrukturne radove na više lokacija i nabavku uniformi za Oružane snage BiH u…

Oružane snage BiH dobile modernu oružarnicu po NATO standardima

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, zajedno sa načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnikom Senadom Mašovićem i komandanticom NATO Štaba Sarajevo, brigadnim generalom Pamelom McGahа, danas je u Glavnoj logističkoj bazi OSBiH u…