Struka ustala protiv nadriljekara Željka Mitrovića

Regionalna ljekarska komora Beograd u utorak je uputila dopis Ljekarskoj komori Srbije u kome je obavještava da mediji na nacionalnim frekvencijama promovišu nadriljekarstvo, kao i da vlasnik medija sa nacionalnom frekvencijom direktno vrijeđa struku na…