NLB Banka d.d. Sarajevo pokrenula novi projekat #okvirpomoći

NLB Banka d.d. Sarajevo pokrenula je reklamnu podršku lokalnim poduzetnicima s ciljem lakšeg prevazilaženja posljedica krize: “Mikro i mala preduzeća su važan stub bh. ekonomije, a usljed posljedica pandemije, pretrpjeli su velike štete. Ovim kompanijama…