U posljednje četiri godine iz FBiH se odjavilo preko 10.000 osoba

Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić kazao je da se, prema raspoloživim podacima o broju registriranih odlazaka iz Federacije BiH u inostranstvo za posljednje četiri godine (2013. – 2016.) odjavilo 10.041 osoba. Podaci su…