ODIHR izrazio zabrinutost zbog izmjena Krivičnog zakona RS

Kao odgovor na nedavno donošenje nacrta izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske, Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHIR) izrazio je zabrinutost u pogledu njihove usklađenosti s pravom na slobodu izražavanja. U…