Cijene divljaju: Odmah zabraniti izvoz oblovine i peleta

BiH što prije treba da zabrani izvoz oblovine, ogrijevnog drveta i peleta, što bi za rezultat imalo kako bolju snabdjevenost domaćih prerađivača i građana, tako i pad cijena ovih energenata. Iz Privredne komore RS ističu…