Lovrinović: Mislim da BiH treba dobiti kandidacijski status

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine (PS) BiH Nikola Lovrinović je kazao da mu je, kada bi najkraće ocjenjivao evropski put BiH u 2021. godini, žao što se jedna dobra energija koja se…