Na radnom zadatku smrtno stradao uposlenik JP Elektroprivreda BiH

Nezir Kaimović, elektromonter JP Elektroprivreda BiH – Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, tragično je stradao 14. decembra prilikom obavljanja radova na uklanjanju kvara na 10 kV dalekovodu Kruščica-Ilidža, lokalitet izvorište Ilidža, općina Vitez. Jedan član elektromonterske ekipe…