Ženske osobine koje ne voli ni jedan muškarac

Manjak bontona, grubost i neljubaznost neke su od muških osobina koje će odbiti svaku ženu. No riječ je o dvosmjernoj ulici. U anketi sprovedenoj na uzorku muškaraca u dobu od 25 do 45 godina pripadnici…