Naučna konferencija o kvaliteti odgojno-obrazovnog procesa u BiH

Međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom „Doprinos vjeronauke kvalitetu odgojno-obrazovnih procesa u BiH u kontekstu euroatlantskih integracija“, bit će održana danas i sutra u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. Cilj konferencije, koju organizira Uprava za obrazovanje…