Naknade pripadnicima boračke populacije uskoro i putem BH Pošte

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata saopćilo je da je potpisan ugovor o poslovnoj saradnji s JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo o postupku isplata novčanih naknada korisnicima prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite,…

Salko Bukvarević: Uskoro naknade za borce mlađe od 57 godina

Sastanak federalnog ministra za pitanja boraca i invalida Salke Bukvarevića s ministrima i direktorima uprava za boračka pitanja održan je danas u sjedištu Vlade FBiH.  Tema sastanka, kojem su prisustvovali i predstavnici boračkih koordinacija Armije…