Duška Jurišić o kriminalizaciji klevete u RS: Zbog riječi u zatvor

Duška Jurišić, zamjenica državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice, boravila je danas u Banja Luci gdje se sastala sa potpredsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Mirsadom Duratovićem, zastupnicima Sašom Grbićem i Andreom Gajić, predstavnicima novinarske…

Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o javnom okupljanju

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdila Nacrt zakona o javnom okupljanju kojim se osigurava primjena najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u međunarodnim dokumentima navedenim u Aneksu Ustava…

Prezentiran nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu

Prof. Dr. Šekib Umihanić, poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, danas je u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona, prezentirao nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu, čiji je predlagač. Prema podacima Svjetske federaciji gluhih, u…

Dom naroda odobrio Nacrt zakona o zabrani gradnje mini hidrocentrala

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je Nacrt zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, kojim treba stvoriti zakonske pretpostavke za zabranu izdavanja energetskih dozvola za gradnju malih hidroelektrana instalisane snage…

Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH

Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) FBiH, kao dugoročnom partnerskom odnosu između javnog i privatnog partnera koji podrazumijeva pružanje javnih usluga ili zadovoljenje javnog interesa (javne potrebe) putem projekata JPP-a.…

Sportski klubovi u FBiH kao pravna lica?

Nacrt zakona o sportskim klubovima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nacrtom zakona o sportskim klubovima u Federaciji Bosne i Hercegovine uređuje se pojam sportskog kluba kao udruženja građana i dioničkog društva. Određen je i postupak…