Maradonina rodna kuća proglašena nacionalnim spomenikom

Manje od godinu dana nakon smrti fudbalske legende Diega Maradone, argentinska vlada proglasila je njegovu rodnu kuću u predgrađu glavnog grada Buenos Airesa nacionalnim spomenikom. U kući u ulici Villa Fiorito, koja se nalazi južno…

Postavljena prva informaciona tabla za nacionalni spomenik u TK

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je Dane Evropskog naslijeđa započeo obilježavanjem nacionalnih spomenika standardnim informacionim tablama. Prva informaciona tabla, koju je pripremila Komsija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i…

BiH dobila nova četiri nacionalna spomenika

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je četiri nova dobra nacionalnim spomenicima BiH. To su Arheološko područje – Nekropola sa stećcima u Humilišanima kod Mostara, historijsko gradsko područje Trebinja, graditeljska cjelina –…

Crkva sa starim hrastom kod Tuzle nosi priču dugu 122 godine (FOTO)

U okviru projekta “Predstavljanja i afirmacije nacionalnih spomenika Tuzlanskog kantona” koji provodi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa uz podršku nadležnog Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK donosimo vam priču o…

Tri novoproglašena nacionalna spomenika BiH

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini donijela je odluke o proglašenju tri graditeljska dobra u Sarajevu i Trebinju nacionalnim spomenicima. To su historijska građevina Željezničke stanice s trgom (općina Novo Sarajevo), historijska…