Bosanci kao nacionalna manjina u Austriji

Bosanci u Austriji su jedna od najvećih i najbolje integrisanih zajednica u Austriji. Biti priznat kao nacionalna manjina, znači prije svega dobiti potvrdu za vanredan doprinos razvoju historijskog, kulturnog i političkog života zemlje i društva.…