Vlada FBiH: Gdje god je moguće uvesti rad od kuće i rad u smjenama

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela više zaključaka o svom i radu federalnih organa uprave, federalnih upravniih organizacijama i stručnim i drugim službama u uslovima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije…