Talijanska premijerka inzistira da joj se obraća u muškom rodu

U talijanskom jeziku riječ za predsjednika ili predsjednicu je ista, Presidente, a gramatički rod određuje samo član – u muškom rodu il, a u ženskom la. Giorgia Meloni, prva žena na čelu talijanske vlade, insistira na…