Mirza Hadžajlić postao prvi Master harmonike u Tuzli

Nakon što je 26. augusta uspješno odbranio magistarski rad, Mirza Hadžajlić postao je prvi Master harmonike iz Tuzle. Uspješnim izvođenjem djela J. Laburde, Koncert za hramoniku i klavir, uz klavirsku pratnju Marije Mastilo na Muzičkoj…