Prije 23 godine stradala je tuzlanska mladost

Prošle su 23 godine od zločina na tuzlanskoj Kapiji. Masakr na Kapiji poznat i kao Zločin nad tuzlanskom mladošću je jedan od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u BiH koji se dogodio 25.…