Ovaj otok je 1000 puta radioaktivniji od Černobila

Tu žive stotine, hiljade ljudi zato što je neko nekada rekao da je postalo sigurno, bez obzira na nuklearne eksplozije Odbrojavali su s broda sa sigurne udaljenosti. I kad je to odjednom grunulo, u samo…