U 804 mjesta u BiH ne živi ni jedan maloljetnik!

Najlošija situacija je u ovim opštinama i gradovima… Miloš Popović, istraživač Instituta za bezbjednost i globalna pitanja (ISGA) Univerziteta u Lajdenu koji već godinama na društvenim mrežama Twitter i Facebook objavljuje zanimljive mape vezane ne…