Maida Mulić napustila SDP i pristupila Socijaldemokratama BiH

Dr.sci. Maida Mulić, vanredni profesor i specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK, potpisivanjem pristupnice, postala je članicom Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine. ‘Potpisivanjem pristupnice SDBiH očekujemo mogućnost profesionalnog…