Počela postdiplomska škola ultrazvučne dijagnostike abdomena

U toku je održavanje 57. postdiplomske škole ultrazvučne dijagnostike abdomena. Organizatori škole su UKC Tuzla i Ljekarska komora Tuzlanskog kantona. Prema programu škola će se održati u periodu od 20. septembra do 15. oktobra 2021.…

Ljekarska komora TK poziva na adekvatnu zaštitu zdravstvenih radnika

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona poziva Vladu Tuzlanskog kantona da svim zdravstvenim radnicima na području kantona osigura adekvatnu zaštitu u obavljanju poslova u kriznoj situaciji. Predlažu da se aktiviraju sredstva koja se uplaćuju u kantonalni bužet,…

Ljekarska komora FBiH podržava doktore u štrajku

Bez obzira što Komora nema nikakvih ingerencija u procesu pregovaranja sa Vladom (vladama) oko donošenju i potpisivanju kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, Ljekarska / Liječnička komora Federacije BiH je uvijek i nedvosmisleno podržavala…