Vlada TK izdvojila 120.000 KM za sufinansiranje manifestacija kulture

Dok drugi smanjuju finansijska sredstva za kulturu Vlada Tuzlanskog kantona je prepoznala rad kulturnih organizacija i zadržala nivo finansiranja. Iako je oblast kulture pogođena mjerama uslijed epidemije virusa Covid 19, resorno Ministarstvo, kao i Vlada…

Vlada TK: Značajna sredstva u 2020. izdvojena za mlade, kulturu i sport

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK o odobravanju ukupno 130.000 KM za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti. Za sufinansiranje manifestaciju kulture je odobreno 120.000…