Schmidtove izmjene Krivičnog zakona u BiH stupile na snagu

Od sada moguće kažnjavati i smjenjivati dužnosnike koji krše Ustav BiH i odbijaju primijeniti odluke Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. Izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je u subotu nametnuo visoki predstavnik međunarodne…

ODIHR izrazio zabrinutost zbog izmjena Krivičnog zakona RS

Kao odgovor na nedavno donošenje nacrta izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske, Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHIR) izrazio je zabrinutost u pogledu njihove usklađenosti s pravom na slobodu izražavanja. U…