Una u Bihaću dostigla kritičnu tačku

Usljed novih padavina u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine došlo je do porasta vodostaja rijeka, a posebno u Krajini. Tako je nivo rijeke Une u Bihaću dostigao 100 centimetara i time kritičnu tačku, a vodostaj…