UKC Tuzla: U sedam dana dvije transplantacije koštane srži

U proteklih sedam dana uspješno su urađene transplantacije matičnih ćelija hematopoeze (MĆH). Prema riječima prof. dr. Aide Arnautović Ćustović, načelnice Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze, urađena je jedna alogena i jedna autologna…

BiH potrebne banke koštane srži

U BiH, troje do četvero djece na stotinu hiljada obolijeva od neke vrste leukemije, a u toj zemlji ne postoji sistem registracije davatelja koštane srži. Svi registri sakupljeni su u Evropsku, odnosno Svjetsku banku koštane…