Konstituisana Skupština Kantona Sarajevo

Svečanim zakletvom i potpisivanjem izjava o preuzimanju mandata zastupnika novog saziva, danas je konstituisana Skupština Kantona Sarajevo. Novi zastupnici Skupštine KS su Admela Hodžić, Aljoša Čampara, Amra Hasagić, Hamed Aljović, Jasmina Bišćević-Tokić, Mahir Dević, Mirza…