Mijenja se Kolektivni ugovor u zdravstvu u TK zbog načina finansiranja

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Aneks Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Naime, na području Tuzlanskog kantona pored Javnih zdravstvenih ustanova koje se finansiraju…

Vlada TK: Precizirani detalji pregovora o Kolektivnom ugovoru

Pregovarački timovi Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH dogovorili su danas tehničke detalje Protokola za vođenje pregovora za zaključivanje Kolektivnog…

TK: Započeti razgovori i o granskom kolektivnom ugovoru za oblast zdravstva

Priprema i dogovor u vezi s potpisivanjem granskog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva bili su tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i ministra zdravstva Bahrudina Hadžiefendića s predstavnicima federalnog i kantonalnog nezavisnog strukovnog…

Parafiran Kolektivni ugovor za oblast šumarstva

Danas je u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu parafiran usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pregovori između Samostalnog sindikata šumarstva, prerade…

Usaglašen Kolektivni granski ugovor za metalsku industriju

Pregovarački tim usaglasio je danas Kolektivni granski ugovor za metalsku industriju za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je Feni predsjednik Sindikata metalaca FBiH Bajro Melez. Zvaničan termin potpisivanja će biti utvrđen naknadno. Sindikat metalaca, Grupacija metalaca…

Danas o kolektivnom ugovoru i porezu na dohodak

Za danas je zakazana vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatran dogovor u vezi donošenja Odluke o proširenju Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH. Kako je najavljeno je…