Grad Tuzla će dobiti IT alat za simulaciju katastrofa

Grad Tuzla i Služba civilne zaštite ove godine će realizovati projekat prekogranične saradnje sa Republikom Hrvatskom, čiji je koordinator Zagrebačka Županija. Osim Tuzle, partneri su još gradovi Tirana, Podgorica i Skoplje. Projekat je značajan za…

UN: Katastrofe prijete opstanku čovječanstva

UN upozorava da zbog novih rizika koje čovjek nije predvidio prošlost više ne može biti vodilja za budućnost. Sve složeniji i učestaliji rizici, od globalnog zatopljenja do zagađenja i epidemija, prijete opstanku čovječanstva ukoliko se…

Istraživanje pokazalo: Samo 10 posto škola sigurno od katastrofa

U povodu Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, organizacija World Vision predstavila je preliminarne rezultate ispitivanja kapaciteta za smanjenje rizika u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu. Predstavljanju su…

Grad Tuzla dobio online platformu Sistem za analizu rizika od katastrofa-DRAS

Gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću jučer, u Sarajevu, uručena je prva online platforma pod nazivom Sistem za analizu rizika od katastrofa-DRAS, namijenjena za pružanje ažuriranih informacija o izloženosti prirodnim katastrofama poplavama i klizištima. Cilj ovog sistema,…

Katastrofe budućnosti: Evo gdje će biti najgore a gdje nasigurnije

Prikupljajući geografske podatke i uzorke vjerovatnosti, naučnici su dali precizan kalendar tsunamija, potresa i erupcija koje će nas pogoditi vrlo brzo. Nedavni razorni potres koji je pogodio unutrašnjost Italije sa brojnim žrtvama podsjetio nas je koliko…

BiH nespremna za katastrofe, najgora u Evropi

Novi godišnji GAIN indeks – indeks globalne adaptacije – otkriva koje su države na svijetu najranjivije na potencijalne rizike globalnog zatopljenja, i koje su najspremnije za reagiranje na prirodne katastrofe koje bi ih mogle pogoditi,…