Usvojena inicijativa: 25. maj Dan žalosti u FBiH

Danas 20.04.2016 godine na sjednici Predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, usvojena je inicijativa Zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Mahira Mešalića (DF) za proglašenjem 25. maja Danom žalosti u FBiH. Inicijativa za proglašenje 25. maja, Danom žalosti na…

Podnesena incijativa: Proglašenje 25. maja Danom žalosti u FBiH

Danas 22.03.2016 godine na sjednici Predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, Mahir Mešalić, Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH uputio je inicijativu za proglašenje 25. maja Danom žalosti u FBiH: Masakr na Kapiji poznat i kao Zločin nad tuzlanskom mladošću je jedan…