Kadrovska rješenja Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Energoinvesta d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Također je data prethodna saglasnost…